Dagligt arkivjuni 28, 2018

Att fiska eller inte fiska, del 1

På senare har medvetenheten om djurs lidande ökat och vad som tidigare var en självklart moraliskt accepterad fritidsaktivitet är nu ett hett debattämne – är det etiskt försvarbart att fiska?