Allt om havsfiske

Allt om havsfiske

Havet är en plats som man egentligen inte har så mycket kunskap om. Stora delar av havet är ännu helt oupptäckt och har hemligheter som bara väntar på att upptäckas av oss människor.

Allt om havsfiske

Men trots detta har människor under en stor del av historien tagit del av vad havet har att erbjuda matmässigt. Fisk från havet är en uppskattad delikatess som man kan finna i de flesta butiker runt om i landet. På flera platser har man dock infört förbud mot fiske. Våran kunskap om havet är begränsat men trots detta har man fiskat för mycket på flera platser runt om i världen. Någonting som är kännbart på områdets ekosystem. Det är därför viktigt att man som konsument är vaksam om vart fisken man köper kommer ifrån och att den är grönmärkt för att vara mer skonsam för miljön och naturen.

Fisk som är rödmärkt

För att man ska kunna bidra till ett mer hållbart fiske är det viktigt att man håller koll på vilken märkning fisken har. Skyddsorganisationer som till exempel WWF har infört en praktisk lista där man kan se vilka fiskar som är grönmarkerade vilket innebär att denna fiskart inte är under något hot, gulmarkerade fiskar ska undvikas att köpa i affärer och slutligen fiskar som är rödmarkerade ska man helt undvika att köpa. Fiskar som är rödmarkerade finns nämligen enbart kvar i begränsat antal då de har över fiskats på flera platser. Innan man köper någon fisk är det därför viktigt att man vet vilken märkning fisken har och i största möjliga mån köpa ekologisk och miljömärkt fisk i matvaruhandeln. Detta för att bidra till ett bättre ekosystem där utrotningshotade fiskar inte hamnar på fiskmarknaden och konsumeras. Några exempel på fiskarter som är rödmarkerade hos WWF är ål, vitling och flera sorters tonfisk.

Om man själv vill fiska i havet

Många människor färdas från fjärran platser för att själva fiska i havet och detta är då framförallt lite större fiskar som mindre hajar eller tonfisk. Om man vill testa på denna sysselsättning är det viktigt att man först begrundar listan över rödmärkta arter och att man har kunniga personer i båten för att man inte ska bryta några skyddslagar inom fiske. Till exempel fånga fiskar som är fridlysta eller fiska på platser som man inte har behörighet till.

Om man själv vill fiska i havet


En annan sak som är nödvändig är också att utrusta sig med en praktisk utrustning som är anpassad efter storleken på den fisken som man har tänkt att fånga. Uppsök närmaste fiskebutik för rådfrågning innan fiskeäventyret påbörjas. Att fiska i havet är underbart. Det är en helt annan känsla till skillnad mot att fiska i Sveriges sjöar eller strömmar. Känslan av att åka ut på havet i en kraftig båt med effektiva fiskespön och drag är det inte mycket som slår. Men för att bevara jordens fantastiska ekosystem är det viktigt att man är insatt i de lagar och skyddsregler som gäller. Detta för att vissa fiskarter inte ska försvinna helt och även för att skydda havets inverkan på resten av jorden.Klemens