Att fiska eller inte fiska, del 1

Att fiska eller inte fiska, del 1

På senare har medvetenheten om djurs lidande ökat och vad som tidigare var en självklart moraliskt accepterad fritidsaktivitet är nu ett hett debattämne – är det etiskt försvarbart att fiska? Många tycker att det är okej att fortsätta med fisket precis som förut, men allt fler börjar samtidigt ifrågasätta fiske och problematisera etiken bakom. Även om man släpper ut fisken så lider den ju under själva kampen upp ur vattnet, och inte sällan blir fisken så svårt skadad att den avlider senare, även om man släpper tillbaka den i sjön. I den här artikeln tänkte jag därför granska några för- och motargument till fiskets vara eller icke vara. Är det moraliskt hållbart att fiska? Du avgör själv din egen åsikt. I en artikelserie om två delar ska jag behandla ämnet. Den här första delen filosoferar över fiskens lidande, medan den andra delen diskuterar argument om avkoppling, natur och tradition.

Att fiska eller inte fiska, del 1

Fiskens lidande

Det kanske främsta argumentet mot fiske som aktivitet är den smärta som fiskandet vållar de fiskar som fastnar på kroken. Det här argumentet måste brytas ned i tre olika delar och frågeställningar. För det första: känner fisken smärta? Är det faktiskt så att den fisk som nappar verkligen lider av detta? Förstår fisken situationen och känner den smärta när kroken borrar sig in i fiskens kropp? Antagligen. Hur mycket smärta den känner eller hur den uppfattar situationen kan vi aldrig veta, men det är nog rimligt att anta att upplevelsen är hyffsat traumatiskt.


Fiskens lidande

Om man inte dödar fisken?

När fråga: är det okej om man inte har ihjäl fisken? Vissa bryr sig antagligen inte speciellt mycket om fiskens välbefinnande. Fiskar är inte tänkande varelse. Eller? Troligtvis lider de av att fångas. Och har vi verkligen rätt att orsaka andra levande varelser lidande? Eller att döda dem? Vissa tycker inte att det är okej att döda fisken, utan anser att man ska släppa tillbaka den. Men ofta bygger resonemanget inte på omtanke för fisken, utan på omtanke för andra fiskare – om man släpper tillbaka fisken så kan ju andra fiskare också fånga den. Hur som helst så är det så klart mer humant att släppa ut fisken än att döda den.

Om man inte dödar fisken?

Men om fiskar känner smärta, har vi du över huvud taget rätt att åsamka den smärta? Är det rimligt att ett annat liv ska lida för vårt eget nöjes skull? Det enkla svaret är nej. Men det är antagligen också fråga om grader på en skala. Vissa djur ses ofta som mer värda än andra – vi skulle till exempel aldrig få för oss att utsätta en hund eller katt för samma behandling, så varför en fisk? Därför att fiskar inte är lika högt intellektuell stående så klart; men var drar vi gränsen?

 

Vilka djur är värda att värna om?

Vilka djur är okej att behandla på det här sättet? Vilka djur kan vi skada utan att vi är dåliga människor för den sakens skull? I Kina är det accepterat att äta hundar, medan vi ser ner på det beteendet här i Sverige. Men i Indien är kor heliga och de ser inte med blida ögon på att vi serverar biff på tallriken. Allt handlar om normer, om vilka djur som av samhället anses mer värda än andra. Men för att inte falla för dubbelmoral kanske det är säkrast att behandla alla djur väl?

 

 

Klemens