Fiskar och fiskerekord, del 2

Fiskar och fiskerekord, del 2

I den här artikelserien pratar vi fiskar. För att lyckas med fisket är det viktigt att ha god kännedom om den fisk man är ute efter och veta var och hur man ska fånga den. I den första delen av serien presenterade jag abborren och berggyltan, två populära fiskar i svenska vatten. I den här delen kommer istället braxen och laxen stå i fokus.

Laxfiskar

Laxfiskar är egentligen en stor familj med 3 underfamiljer, 10 olika släkter och ungefär 200 olika arter. Med laxfiske kan man alltså mena en hel del. Den första underfamiljen heter Coregoninae och hit hänförs framför allt olika sikfiskar. Man brukar räkna med fem olika arter av sikar i Sverige, nämligen storsik, älvsik, aspsik, planktonsik och blåsik. Nästa underfamilj är Thymallinae. Hit räknas harren, Härjedalens landskapsfisk. Harren har kommit att bli en mycket populär sportfisk, kanske mycket tack vare sin stora, vackra ryggfena. Harren står ofta intill större stenar i norra Sveriges bäckar, åar och älvar. För att fånga den rekommenderas ofta flugfiske med en lite tyngre fluga som sjunker ner en bit i vattnet. Den tredje underfamiljen är den klart mest populära. Här finner vi nämligen släktena stillahavslaxar, laxar och öringar samt rödingar. Till släktet stillahavslaxar förs regnbågsöring, vilken ofta planteras ut i svenska vattendrag och är en mycket populär fångst bland sportfiskare. Storleken på regnbåge kan variera kraftigt – de som lever i sjöar och hav kan bli uppemot 20 kg, medan regnbåge i älvar och åar endast blir cirka 2 kg. Till släktet rödingar hänförs 54 olika arter, varav de vanligaste är fjällröding, bäckröding och kanadaröding. Rödingen känns igen på de röda fenorna med vita kanter samt de gulvita eller röda prickarna på kroppens översida. Under lekperioden blir dessutom undersidan orange eller röd hos framför allt hanarna.

Laxfiskar

Slutligen har vi släktet laxar och öringar, och hit räknas just atlantlax och öring. Atlantlaxen är en anadrom fisk, vilket innebär att den normalt lever till havs, men besöker sötvatten för att leka. Även storleken på laxen kan variera ganska avsevärt – vanligtvis mellan 4 och 12 kg, men ibland även över 25 kg, framför allt i Nordnorge och Vänern. Öringen delas vanligen i tre underarter, nämligen bäcköring, havsöring och insjööring. Av dessa bli havsöringen störst, följt av insjööringen, medan bäcköringen är minst och endast brukar bli cirka 15 till 30 cm. Öringen liknar rödingen, men känns istället igen på sina mörka prickar mot den ljusare kroppen.

Atlantlaxen

Braxen

Braxen är en lite rundare fisk som kan väga upp till 11 kg. Det svenska rekordet ligger för närvarande dock på 8,34 kg och innehavs av Tobias Andersson, som drog upp sin fångst utanför Lund 2015. Braxen bildar mindre stim som simmar omkring nära bottnen i sjöar och vattendrag. Får att fånga braxen rekommenderas oftast metning och att man mäskar ordentligt innan man kastar i. Braxen är vanligtvis ganska enkel att veva in efter hugget, men de större fiskarna kan ändå kämpa på litegrann.

Braxen

I den tredje och avslutande delen av den här artikelserien kommer intresset att rikas mot två hungriga rovfiskar, nämligen gädda och gös.

Klemens