Flugfiske

Flugfiske

Flugfiske är slags sportfiske som utövas med hjälp av en fiskefluga. Denna fluga ska härma de flugor som finns på vattnet som olika slags fiskar äter.

Flugfiske

Vid en sjö finns det flera olika flugor eller insekter som fiskar äter och iden med flugfiske är att få fiskeflugor att efterlikna de riktiga insekterna för att lura fiskarna. Flugfiske kan både utföras i stilla vatten som sjöar och vikar och i små bäckar och med detta kan alla sorters fiskar fångas med flugspön. Denna metod används oftast vid fiske av öring, lax och rödingar då denna fisk är känd för att ha föda som insekter och flugor. Flugfiske är ett speciellt slags fiske då det skiljer sig från vanligt spinnfiske, det är många tekniska bitar som är annorlunda vilket gör flugfiske mycket svårare. För i flugfiske är de linan som fungerar som vikten på kastet. I flugfiske är det rullens roll att lägga upp linan som sedan används i utkastet av flugan. Kastet som fiskaren utför under flugfiske skiljer sig mycket från det traditionella spinnfiske där man kastar ut draget och sedan drar in betet. Flugfisket har mer komplicerade tekniker där kastet är allt och för att utföra ett perfekt kast behövs det mycket träning då teknikerna är svåra. Inom flugfiske finns det även tävlingar som innebär att man tävlar i precision denna slags flugfiske kallas Casting.

Fiskefluga

Fiskeflugor är det bete som används för att fånga fisken, betet för flugfiske skiljer sig både i utseende och tyngd jämfört med vanliga drag som används vid spinnfiske. Den klassiska fiskeflugan är en krok som är utsmyckad med tråd och små fjädrar för att efterlikna insekter som rör sig ovanför vattnet. Men det finns även flugor med dubbla krokar som används till våtflugor. En våtfluga är den fluga som hoppar på vattnet för att locka på fiskarna. Den försöker återskapa rörelsen av de insekter som rör sig på sådant sätt på vattenytan och associeras ofta med lax och havsöringsfisket. Inom flugfisket används flertalet olika flugor och några av dem är, torrflugor, våtflugor, popper och nymfer. De har alla olika egenskaper för de olika vatten de ska användas i. En torrfluga är till exempel en fluga som flyter längs med vattenytan och härmar de insekter som rör sig längs med vattenytan. Medans en våtfluga sjunker i vattnet och försöker tillkalla uppmärksamheten av fiskar genom att vara färgglad.

Flugfiske tekniker

Att flugfiske kan innebära mycket svåra tekniska rörelser då man använder en fluga som nästan inte väger något. Grunderna är att fiskaren kastar linan fram och tillbaka medans denne frigör mer lina under tiden. Därefter släpper man flugan fri och den landar på vattnet och det viktigaste är att få flugan att hamna precis framför fisken för att den ska sedan nappa på betet. Var flugan landar beror också på vilket slags vatten som det fiskas i. Är de ett lugnt vatten ska flugan landa framför fisken för att den ska synas medans den i strömmande vatten ska kastat uppströms. Denna tekniken används för att fisken ska flugan och sedan jaga den.

 

 

 

Klemens